Vodoprivreda - Zagorje d.o.o.

Vodoprivreda – Zagorje društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo, Klanjec, Milčićeva 8, osnovano je 1952. godine na području Hrvatskog zagorja, kao Vodna zajednica Krapina, radi osiguranja od poplava i okrupnjavanja poljoprivrednih posjeda komasacijom. Vodoprivreda-Zagorje d.o.o. brine se o vodotocima i kanalima na području Krapinsko-Zagorske županije na ukupno 1444 km2.

Zaštita od štetnog djelovanja voda

Brane i retencije, izgradnja i rekonstrukcija nasipa.

Ostali radovi

Ostali radovi (kanalizacije, nogostupi, klizišta, vodovodi, mostovi).

Geodetski radovi

Izvodimo sve vrste geodetskih radova i usluga

KAISER ovlašteni servis

Vodoprivreda – Zagorje – Kaiser ovlašteni servis

Kontaktirajte nas:

01 3340 130

uprava@vodoprivreda-zagorje.hr

Naši trenutni projekti

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije

Sanacije klizišta, prometnica, mostova i cestovnih propusta na području Zagrebačke županije oštećenih u potresima 2020. godine

HEP Zabok

HEP Zabok

Umjetni travnjak

Umjetni travnjak

Palanjek Sisak

Palanjek Sisak

Salvus Donja Stubica

Salvus Donja Stubica