NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA

POSLOVOĐA GRADILIŠTA – 4 zaposlenika

VODITELJ GRADILIŠTA – 2 zaposlenika

KALKULANTICA/KALKULANT – 2 zaposlenika

STROJAR/RUKOVATELJ GRAĐEVINSKIM STROJEM – 4 zaposlenika

GRAĐEVINSKI RADNIK – 10 zaposlenika

Zadaci i ovlaštenja:

 • provedba organizacijskih naputaka nadređene osobe u građenju
 • raspoređivanje i disponiranje radnicima i strojevima na gradilištu
 • vršenje nadzora rada svih djelatnika gradilišta
 • osiguranje izvedenih iskolčenja s posjedovanjem skice iskolčenja, te dodatna detaljna iskolčenja
 • prijenos visina na gradilištu, pokosne letve, profili i sl.
 • vođenje evidencije o radu, utrošku materijala, te vođenje dnevnika radova
 • sudjelovanje u imovinsko pravnim odnosima
 • sudjelovanje u ishođenju skica instalacija na gradilištu (struja, voda, plin, telefon)
 • sudjelovanje u obrani od poplava
 • razumijevanje troškovnika, nacrta i projektne dokumentacije
 • provedbe Zakona o zaštiti na radu direktno na gradilištu

Uvjeti:

 • Minimalno SSS, KV građevinskog smjera
 • radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • vozačka dozvola B kategorije
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenom stanju
 • dokaz o nekažnjavanju
 • poznavanje Zakona o zaštiti na radu

Zadaci i ovlaštenja:

 • rukovođenje posla na gradilištu
 • izrada, kontrola i praćenje terminskih i financijskih planova
 • organiziranje i kontrola radova (kvaliteta, rokovi)
 • razumijevanje i provođenje ugovorne, tehničke i projektne dokumentacije
 • izrada obračuna i financijsko praćenje učinka vlastitih radova i radova podizvođača
 • koordinacija i pravodobna komunikacija sa nadležnim odgovornim osobama investitora i nadzornog inženjera
 • vođenje građevinskog dnevnika i građevinske knjige te izrada mjesečnih situacija za izvedene radove
 • otklanjanje eventualnih nedostataka na građevini ili radovima po u jamstvenom roku

Uvjeti:

 • viša (VŠS) ili visoka (VSS) stručna sprema građevinske struke
 • radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • poznavanje i korištenje računalnih programa: Outlook, Excel, AutoCad
 • vozačka dozvola B kategorije
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenom stanju
 • dokaz o nekažnjavanju

Zadaci i ovlaštenja:

 • sudjelovanje u razradi godišnjeg programa radova
 • praćenje, analiza i utvrđivanje cijena radova, usluga i slično
 • operativno praćenje ugovorenih poslova po šiframa
 • izrada analiza cijena i troškovnika za izgradnju i održavanje vodoprivrednih objekata
 • izrada i praćenje normativa rada, normativa utroška materijala, energije i si.
 • Izrada praćenje kooperantskih troškovnika i ugovora
 • praćenje ugovorenih/izvedenih radova i troškova za Državni zavod za statistiku
 • ostali poslovi prema nalogu neposredno nadređene osobe, ako je za te poslove stručno osposobljen/a
 • odgovornost za primjenu radnih uputa u sustavu upravljanja kvalitetom ISO 9001 i sustavu upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001

Uvjeti:

 • VŠS – SSS građevinskog smjera s položenim stručnim ispitom
 • 1 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • vozačka dozvola B kategorije
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenom stanju
 • dokaz o nekažnjavanju
 • poznavanje Zakona o zaštiti na radu

Zadaci i ovlaštenja:

 • rukovanje i upravljanje građevinskim strojevima za zemljane radove (bager, kombinirka)
 • rad sa strojem na iskopima, utovaru, škarpiranju (izvlačenju pokosa), planiranju pokosa, prinošenju građevinskog materijala te utovar istog na vozila
 • rad sa strojem na razgrtanjima, planiranjima, izradama radnih rampi i zasjeka, brana i nasipa, izradi puteva, radnih platoa
 • izrada obala utvrda i obloga kamenim materijalom
 • vođenje brige o ispravnosti i održavanju stroja, redovita zamjena ulja, kontrola goriva, podmazivanje i čišćenje stroja
 • sudjelovanje u remontu i otklanjanju većih kvarova
 • vođenje dnevnih i detaljnih evidencija o radu putem dnevnika rada i radnog naloga
 • sudjelovanje u obrani od poplava
 • svi ostali radovi po nalogu direktno nadređene osobe, ako je za te poslove stručno osposobljen/a

Uvjeti:

 • Minimalno SSS, KV strojar,  rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima
 • radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • vozačka dozvola B kategorije
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenom stanju
 • dokaz o nekažnjavanju

Zadaci i ovlaštenja:

 • izvođenje svih vodograđevinskih i građevinskih radova
 • rad na sječi, skupljanju i zbrinjavanju šiblja i stabala
 • rad na ručnim iskopima
 • rad na čišćenju kanala, propusta i prometnica
 • rad na košnji ručnim i strojnim kosilicama
 • rad na izgradnji kamenih obloga
 • rad na izradi i demontaži oplata, armiranju, te betoniranju različitih vrsta betonskih i AB elemenata i konstrukcija
 • sudjelovanje u obrani od poplava
 • obavezno nošenje zaštitne odjeće i obuće sukladno Zakonu o zaštiti na radu
 • ostali poslovi prema nalogu direktno nadređene osobe, ako je za te poslove stručno osposobljen/a

Uvjeti:

 • KV – NKV radnik
 • radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenom stanju
 • dokaz o nekažnjavanju
 • poznavanje Zakona o zaštiti na radu

KONTAKT BROJ: 099 422 0521

Molbe slati na mail: uprava@vodoprivreda-zagorje.hr