Reference tržišta

Kanalizacijski kolektori

 • Gornja Stubica – Oroslavje
 • Zabok
 • Zlatar
 • Konjščina
 • Veliko Trgovišće
 • Pregrada

 
Kanalizacija

 • Marija Bistrica: Odvodnja Trga Pape Ivana Pavla II. – oborinska kanalizacija i mješovita kanalizacija M. Bistrica – Podgorje Bistričko
 • Donja Stubica: mješovita kanalizacija uz potok Reka
 • Stubičke Toplice: kanalizacija hotela Matija Gubec i oborinska kanalizacija od ceste za Oroslavje do potoka Topličina
 • Krapina: kanalizacija “Šabac”
 • Marija Bistrica: oborinska odvodnja u Kolodvorskoj ulici prema dvorcu Hellembach
 • Donja Konjščina: kolektorska mreža

 
Izgradnja nogostupa

 • Donja Konjščina (Crkveno)
 • Marija Bistrica: Marija Bistrica – Podgorje Bistričko
 • Bedekovčina: iz potoka Križanec uz cestovnu prometnicu

 
Sanacija klizišta

 • Laz Stubički: uz cestovnu prometnicu (ispod O.Š.)
 • Bregovita ulica, Zaprešić
 • Hum Lug Zabočki
 • Bedekovčina: na potoku Križanac
 • Rakov potok
 • “Dolići” u Petrovskom, Krapina
 • “Strahinje” u Krapini

 
Vodovodi

 • Tuhelj – Desinić
 • Kumrovec – Miljana
 • KTI – Ðurmanec
 • Belečka Selnica
 • Tugonica – Marija Bistrica
 • Magistralni plinovod (Krapinsko – Zagorska županija)

 
Mostovi

 • Podgorje Bistričko: AB mostovi na potoku Bistrica i potoku Laz
 • Stubičke Toplice: proširenje AB mosta na potoku Lampuš
 • Novi Golubovec: AB most na potoku Presečina
 • Desinić: AB Most “Desiničanka” na potoku Horvatska
 • Marija Bistrica (Podgrađe): drveni most na potoku Bistrica (Raseok Prlići)
 • Špićkovina, Donja Selnica, Lug Zabočki, Lipovec: drveni mostovi na rijeci Krapini
 • Donja Stubica: drveni most na potoku Topličina (nizvodno od RC “Jezerčica”)

 
Vanjska odvodnja autoceste Zagreb-Macelj sa izgradnjom popratnih objekata

 • dionica: Zaprešić – Gubaševo
 • dionica: Gubaševo – Velika Ves
 • dionica: Velika Ves – Macelj

 
Ostali radovi

 • HE 1 (Varažadin): zemljani radovi na dovodnom i odvodnom kanalu hidroelektrane
 • Retencija Vrapčak: zemljani radovi na pregradi i retencijskoj površini
 • Črnec polje: radovi na melioracijskoj odvodnji
 • Rijeka Lonja (Posavski bregi): regulacijski radovi i radovi na izgradnji obrambenih nasipa
 • Golf vježbalište Zaprešić
 • Tenisko igralište Ravnice (Zagreb, Maksimir)
 • Melioracijska odvodnja Zaprešić- Novi dvori s izvedbom sifona na kanalu Ðorkuš, a ispod kanala Veliki Črnec (rad za “Agrokombinat”)
 • Melioracijska odvodnja u Murskoj Soboti
 • Oteretni kanal Jankomir – Strelečko
 • Izmuljenje taložnice za industrijsku vodu (Oroteks) u Oroslavju
 • Plato “Jugokeramike” Novi Dvori, Zaprešić
 • Rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Bolnice Bračak (Zabok)
 • Sanitarni čvor Marija Bistrica i zacjevljenje kanala uz čvor i parkirališni prostor
 • Odvodnja građevinskog zemljišta u Drašama (Klanjec) za tvornicu betonskog čelika Kumrovec
  zaštitna obala rijeke Sutle u Kumrovcu uz tvornicu betonskog čelika
 • Izgradnja Zdenca radosti i odvodnja u Kumrovcu u prigodi Univerzijade ’87.
 • “Inker”: izmuljenje kanala
 • Ježevo: odvodnja područja
 • Stubičke Toplice: izgradnja športsko- rekreacijskog jezera za ribolov i rekreaciju u mjestu Sljemenski put
 • Stubičke Toplice: zaštita lijeve obale potoka Vidak uz tržnicu
 • “Metalis” Donja Stubica: izgradnja temelja i nadtemeljnih AB zidova sa izvedbom zasipa
  Donja Stubica: zaštita obala potoka Topličina od RC “Jezerčica” – nizvodno
 • Žutnica: odvodnja magistralne ceste
 • Marija Bistrica: regulacija vodotoka uz farmu “Vajda” u Tugonici s izgradnjom hidrograđevinskih objekata i propusta
 • Dubravica (Klanjec): uređenja kanala uz svinjogojsku farmu
 • Pavlovec Zabočki: izgradnja okvirnog AB propusta na potoku Sitnica na cestovnoj prometnici
 • Poznanovec (Zlatar Bistrica): zacjevljenje kanala uz “Kožaru Poznanovec” (sadašnji Inkop)
 • Potok Rakovica (Zaprešić): uređenja korita i izgradnja obrambenog nasipa
 • Bedekovčina: izgradnja AB potpornog zida i čelične ograde na potoku Križanec
 • Odvodnja željezničke pruge na dionici: Novi Dvori -Gubaševo – Budinščina – Podrute
 • Zaštita željezničke pruge u Žeincima
 • Tvornica keramičkih proizvoda Pojatno: izgradnja kanalizacije
 • Elektra Zabok: zaštita dalekovoda na potoku Krapinica u Krapini
 • “TE Jertovec” (Konjščina): izmuljenje rijeke Krapine uzvodno od brane za osiguranje dovoljnih količina vode
 • Odvodnja “Done” u Gornjoj Stubici otvorenim kanalima
 • Sutinske Toplice: uređenje korita s izgradnjom hidrograđevinskih objekata (hidrotehničke stepenice, zaštitna obloga i most) za “Naprijed”, Zlatar Bistrica
 • Tuheljske Toplice: uređenje vodotoka Horvatska i izrada platoa za “TRC Mihanović”
 • Podgora Krapinska: izgradnja kanalizacije
 • “Kovina”, Veliko Trgovišće: uređenje deponije odlagališta otpadnog materijala
 • Uređenje korita i zacjevljenje korita “Frukov Krč” u Maclju za Pyhrn Motorway Gmbh
 • GOK “Shopping City Zagreb”, za Shopping City Zagreb d.o.o, Zaprešić
 • Izvođenje radova lijevoobalni nasip rijeke Save od n.km 111+000 do n.km 111+500 i od n.km 110+000 do n.km 110+200 u naselju Palanjek oštećenog usred potresa na BP 10 ; pozicija plana : B.02.01.01.157
 • Radovi na izgradnji, rekonstrukciji i sanaciji kanalizacijske mreže: rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u sklopu projekta “Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracija Zaprešić” – IZVEDBA PRIPREMNIH, ZEMLJANIH, BETONSKIH I ARMIRANO BETONSKIH, OSTALIH RADOVA I KUĆNIH PRIKLJUČAKA KOMPONENTE (B12), (A.3.1.2., A.3.1.3., A.3.1.4., A.3.1.5.)
 • Podizvođenje radova na izgradnji skladišta medicinskih proizvoda na k.č.br.1541/2,1542/2, 1543/2,1545/2, 1545/4, 1554/1, 1561, 1562, 1564 k.o. Donja Stubica (spajaju se u novoformiranu česticu k.č.b.r. 1554/1 k.o. Donja Stubica)
 • Košnja trave na odlagalištu otpada Jakuševec
 • Uklanjanje raslinja malčiranjem (Bistra)
 • Uređenje okoliša i vanjska odvodnja dvorišta HEP ODS d.o.o. u Zaboku
 • “REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE SPORTSKE GRAĐEVINE ‘SPORTSKO REKREACIJSKI PARK ZASEKA’ na k.č.br. 7103/1, 7105/3, 7105/4, 7105/5, 7105/6, 7105/7, 7107/3, 7125, sve k.o. Zabok” – POMOĆNI NOGOMETNI TEREN S UMJETNIM TRAVNJAKOM
 • Izgradnja pješačkih staza uz ŽC 2221 Marija Bistrica, dionica 2, st. 1+355.00 km do st. 1+530.00 km