Profil tvrtke

Poslovni podaci:

  • Šifra djelatnosti: 4921
  • Godina osnutka: 1952
  • Matični broj: 3210731
  • Sjedište poduzeća: Milčićeva 8, 49290 Klanjec
  • Poslovni prostor: Matije Gupca 64, 10295 Kupljenovo
  • Vlasništvo: Privatno, organizirano kao d.o.o.
  • Poslovna banka: Hrvatska poštanska banka
  • Broj žiro računa: 2360000-1101332156
  • Direktor: Tomislav Harapin, mag.oec.

Organizacija tvrtke

Organizacija tvrtke po sektorima (direktor, sektor građevne mehanizacije i servisa, sektor građenja, sektor geodezije, sektor računovodstva, komercijale i općih poslova).